Ulusal Makaleler

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Gürbüz, B., Öncü, E. & Emir. “Boş Zaman Engelleri Ölçeği: Kısa Formunun Yapı Geçerliğinin Test Edilmesi”, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 11 (2), 120-131 (2020). DOI: 10.17155/omuspd. 602660
 • Gürbüz, B., Kara, F. M. & Sarol, H. “Türk Kadınlarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı, Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (4), 188-198 (2017).
 • Kılıç Küçük, S., Atasoy Lakot, K. Gürbüz, B. & Öncü, E.  “Rekreasyonel Tatmin ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki”, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimler Dergisi, 6(3), 56-70 (2016)
 • Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H. A., Sevindi, T. & Gürbüz, B.“Bireyleri Rekreasyonel Amaçlı Egzersize Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 54-61 (2011).
 • Akgül, M. B. & Gürbüz, B. “Boş Zaman Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (1), 37-43 (2011).
 • Salahoğlu, H. P., Gürbüz, B., Özdemir, S., Karaküçük, S. “Spor Turizminde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Antalya’daki Futbol Kampları Üzerine bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 31-39 (2011).
 • Gürbüz, B., Yenel, F., Özdemir, S., Akgül, B. M. & Karaküçük, S. “Türk Toplumunun Boş Zaman Değerlendirme Profili: Ankara İli Örneği”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 41-51 (2011).
 • Akgül, M. B., Sarol, H. & Gürbüz, B.“Rekreasyonel Amaçlı Hizmet Veren Spor İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (3), 33-39 (2009).
 • Demirel, M., Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Çevreye Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi ve Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (2), 47-50 (2009).
 • Taşkıran, E., Yenel, F. & Gürbüz, B.Danstaki Etik Değerler Ölçeği”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 11-16 (2009).
 • Güngörmüş, H. A., Gürbüz, B. & Yenel, F. “Spor İçin Liderlik Ölçeğinin Sporcuların Antrenörün Davranışlarını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 16-22 (2008).
 • Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Boş Zaman Engelleri Ölçeği-28: Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,12 (1), 3-10   (2007).
 • Gürbüz, B., & Aşçı, F. H. “Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21’ in Egzersiz Katılımcıları İçin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi -Ön Çalışma-“, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (2), 3-10(2006).
 • Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam, T. C. Eddie. “The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Service Quality Assessment Scale”

  buy generic levitra

  , Education and Science, 30 (138), 70-77 (2005).