Ulusal Bildiriler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Durmuş, K., Sarol, H. & Gürbüz, B. “Kadınların Serbest Zaman İlgilenim Düzeylerinin Belirlenmesi“ 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 62, 10-12 Mayıs, Kırıkkale, Türkiye, 2017.
 • Şibil, B. C., Uygurtaş, M. & Gürbüz, B. “Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zaman Eğitimi ve Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcılarının İncelenmesi”, 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 155, 10-12 Mayıs, Kırıkkale, Türkiye, 2017.
 • Aydın. M., Öner, O., Eserkaya, T. & Gürbüz, B. “Serbest Zaman Doyumu ve Mutluluk İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Perspektifi”, 100, 10-12 Mayıs, Kırıkkale, Türkiye, 2017.
 • Gürbüz, B. Öncü, E. & Emir, E. “Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması “ III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 182-187, 5-7 Kasım, Eskişehir, Türkiye, 2015.
 • Gürbüz, B. Çimen, Z. & Aydın, İ. “Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması “ III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 290-294, 5-7 Kasım, Eskişehir, Türkiye, 2015.
 • Korur, E. N., Kara, F. M., Öncü, E& Gürbüz, B. “Gençlerin Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 233-238, 31 Ekim – 3 Kasım, Aydın, Türkiye, 2013.
 • Kara, F. M., Emir, E., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Serbest Zamanın Anlamı: Yetişkin Bireyler Örneği“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 21-27, 31 Ekim – 3 Kasım, Aydın, Türkiye, 2013.
 • Küçükkılıç, S., Lakot, K., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Rekreasyon Tatmini ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 401-407, 31 Ekim – 3 Kasım, Aydın, Türkiye, 2013.
 • Lakot, K., Korur, E. N., Öncü, E. & Gürbüz, B. “Bireyler Rekreatif Aktivitelere Neden Katılmazlar? Akademisyenler Örneği“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 352-358, 31 Ekim – 3 Kasım,  Aydın, Türkiye, 2013.
 • Demirel, M., Dumlu, Y., Gürbüz, B. & Balcı, V. “Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi”, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 600-607

  , 31 Ekim – 3 Kasım, Aydın, Türkiye, 2013.

 • Kaya, S. & Gürbüz, B. “Genç Bireylerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Tutumları”, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 677-682, 31 Ekim – 3 Kasım 2013, Aydın, Türkiye, 2013.
 • Öztürk, P., Koca Arıtan, C. & Gürbüz, B. “Sosyal Fizik Kaygı ve Rekreasyonel Egzersize Güdülenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 604-610, 12-15 Nisan, Antalya, Türkiye, 2012.
 • Temir, Ö. & Gürbüz, B.“Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Önündeki Engellerin İncelenmesi” I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 1040-1045, 12-15 Nisan, Antalya, Türkiye, 2012.
 • Gürbüz, B., Özdemir, A. S. & Karaküçük, S. “Üniversite Öğrencileri İçin Boş Zamanın Anlamı ve Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması”, Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık, İstanbul, Türkiye, 2007.
 • Gürbüz, B., & Koçak, S. “Devlet ve Özel Sektörde Çalışan Antrenörlerin İş Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete ve İş Deneyimine Göre Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Uygulama”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 278-282, 10-11 Ekim Ankara, Türkiye, 2003.
 • Gürbüz, B., Özkan, A., & Aşçı, F. H. “Genç Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete ve Spor Deneyimine Göre Karşılaştırılması”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 453-455, 10-11 Ekim Ankara, Türkiye, 2003.