Projeler

Projelerde Yaptığı Görevler :

  • Rekreasyon Alanı Tercih Etkenleri ve Rekreasyon Alanı Duygu Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

    buy levitra cheap

    , Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:  17. Kariyer. 52, Araştırmacı

  • Türk Üniversite Öğrencileri İçin Boş Zaman Davranış Profilleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Güdülerinin Belirlenmesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:  BAP 2011/EGT-02, Proje Elemanı
  • Türk Toplumunun Boş Zaman Davranış Profilleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımdaki Engeller, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 20/2008-1 Proje Yönetici Yardımcısı.