Özgeçmiş

Prof. Dr. Bülent GÜRBÜZ
Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Kentsel Yaşam Sürecinde Rekreasyonel Katılım Sorunları” isimli tezi ile doktor unvanını aldı. 2002-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümünde Araş. Gör, Öğr. Gör. ve Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştı.

2011 yılında North Carolina State University’de Misafir Araştırmacı olarak Prof. Dr. Karla Henderson ile araştırmalar yaptı. Hacettepe Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde Rekreasyon Bölümlerinde rekreasyon alanı ile ilgili akademik düzeyde Türkçe ve İngilizce dersler verdi. Rekreasyon ile ilgili birçok uluslararası kongre ve dergilerde bilimsel araştırmalar sundu. Uluslarası kongrelerde birçok defa en iyi araştırma ödüllerini kazandı ve kongrelerde davetli konuşmacı olarak rekreasyon ve istatistik alanında konuşmalar yaptı.

“Rekreasyon ve Kentlileşme”, “Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi” ve “Leisure From International Voices” isimli kitapları bulunmaktadır. World Leisure Journal Editörler Kurulu üyesidir. Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan Spormetre dergisinin baş editörlük görevini yürütmektedir.

Pek çok farklı disiplinden (Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Orman Fakültesi) akademisyenlerin bir araya gelerek kurdukları Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneğinin (REKÇAD) kurucu üyesi ve başkanıdır. Halen Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Bülent GÜRBÜZ

Doğum Tarihi: 18 Haziran 1976

Yabancı Dil: 87.5 (ÜDS İlkbahar Dönemi)

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/ProgramÜniversite Yıl
LisansBeden Eğitimi ve SporOrta Doğu Teknik Üniversitesi

 

2000
Y. LisansBeden Eğitimi ve SporOrta Doğu Teknik Üniversitesi

 

2003
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta UzmanlıkBeden Eğitimi ve SporGazi Üniversitesi

 

2006
DoçentEğitim BilimleriÜniversitelerarası Kurul

 

2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerliği ve Güvenirliği Yrd.Doç.Dr. Settar KOÇAK

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Kentsel Yaşam Sürecinde Rekreasyonel Katılım Sorunları Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK

 

Görevler:

Görev Unvanı Görev YeriYıl
Ar.Gör.Sağlık Bilimleri Fakültesi, Başkent Üniversitesi2002-2004
Öğr.Gör.Sağlık Bilimleri Fakültesi, Başkent Üniversitesi2004-2007
Yar.Doç.Sağlık Bilimleri Fakültesi, Başkent Üniversitesi2007-2008
Yar.Doç.Beden Eğitimi ve Spor Y. O, Ahi Evran Üniversitesi2009-2013
Misafir Öğretim ÜyesiDepartment of Parks Recreation and Tourism Management, North Carolina State University4-8/2011
Yar.Doç.Beden Eğitimi ve Spor Y. O, Kırıkkale Üniversitesi2013-2013
Doç. Dr.Beden Eğitimi ve Spor Y. O, Kırıkkale Üniversitesi2013-2015
Doç. Dr.Spor Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi2015-2017
Doç. Dr.Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi2017-2020
Prof. Dr.Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi2020-

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Rekreasyon Alanı Tercih Etkenleri ve Rekreasyon Alanı Duygu Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:  17. Kariyer. 52, Araştırmacı
 • Türk Üniversite Öğrencileri İçin Boş Zaman Davranış Profilleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Güdülerinin Belirlenmesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:  BAP 2011/EGT-02, Proje Elemanı
 • Türk Toplumunun Boş Zaman Davranış Profilleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımdaki Engeller, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 20/2008-1 Proje Yönetici Yardımcısı.

 

İdari Görevler :

 • Bölüm Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2020-
 • Dekan Yardımcılığı, Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2015-2017
 • Rekreasyon ABD Başkanlığı, Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2015-2017
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2015-2017
 • Rekreasyon Bölüm Başkanlığı, Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2015-2017
 • Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı, Ahi Evran Üniversitesi, BESYO, 2010-2012
 • Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, BESYO, 2010-2012
 • Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Ahi Evran Üniversitesi, BESYO, 2011-2012

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • World Leisure Organization, 2019-
 • Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği, 2012-
 • Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği, 2012-
 • Spor Bilimleri Derneği, 2006-
 • North American Society for Sport Management, 2004-2011
 • European College of Sport Science, 2010-2011

Ödüller:

 • Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 13-16 Ekim 2016, Antalya, “Bocce Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü
 • Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014, Konya, “Differences in the Perception of Constraints and Motives on Leisure Time Exercise Participation” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü
 • Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, “Leisure Constraints Questionnaire: Testing the Construct Validity” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü
 • Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, “An Examination of Attitudes toward the Leisure Activities: A Sample of Adults” İsimli Bildiri İle En İyi Poster Bildiri Ödülü
 • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya, “Sosyal Fizik Kaygı ve Rekreasyonel Egzersize Güdülenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” İsimli Bildiri ile En İyi Sözel Bildiri Ödülü
 • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya, “Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Önündeki Engellerin İncelenmesi” İsimli Bildiri ile En İyi Poster Bildiri Ödülü
 • Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya, “Leisure Attitude Scale: The Study of Reliability and Validity” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2017-2018GüzYönetim Bilimine Giriş2086
İstatistik2054
Boş ve Serbest Zaman Sosyolojisi1035
Spor Yön. Bil. Ölç. Aracı. Gel. (Dr)303
Spor Politikası (YL)304
Uzmanlık Alan Dersi (Dr)102
Bahar Rekreasyon Liderliği203
Spor Politikası2079
Spor ve Rek. Güncel Yak.ve Gel. Bakış (Dr)302
İleri Düzey İstatistik Ana. Prog. Kul. (Dr)305
Spor Sosyolojisinde Güncel Yak. (YL)305
Bil. Makale Yaz. ve Araş. ve Yay. Etiği (İng.-YL)302
 

2018-2019

Güz Rekreasyon2075
İstatistik2075
Spor ve Rek. Güncel Yak.ve Gel. Bakış (Dr)304
Spor Yön. Bil. Ölçme Aracı Gel. (Dr)302
Spor Politikası (YL)305
Bahar Rekreasyon Liderliği2028
Su Sporları023
Spor Yön. Bil. Ölçme Aracı Gel. (Dr)301
Spor Yön. İnsan İliş. (YL)302
Spor Yön. Liderlik Yak. (Dr)306
Spor Yön. Bil. İstatistik (YL)308

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Gürbüz, B. & Gücal, Ç. A. “The Relationship Between Perceived Service Quality and Customer Loyalty: A Sample of Health and Fitness Clubs”, Spormetre Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18 (3), 180-191 (2020). (SPORTDiscuss-Tr Dizin) doi: 10.33689/spormetre.742043
 • Kara, F.M., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Work hard, play hard: Leisure satisfaction and work engagement among Turkish women” Work- A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation 64 (2), 177-185 (2019) (Web of Science-SSCI) doi: 10.3233/WOR-192979
 • Gürbüz, B., Öncü, E. & Emir, E. “The Turkish Adaptation of Leisure Facilitator Scale: A Validity and Reliability Study” Physical Education of Students, 23 (2), 64-69 (2019). (Web of Science-ESCI) doi.org/10.15561/20755279.2019.0202
 • Elçi, G., Doğan, M. & Gürbüz, B., “Investigation the Level of Individuals’ Perceived Health Outcomes of Recreation and Life Satisfaction”, International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences, 5 (3), 93-106, (2019). (CABI- SPORTDiscuss) DOI: 10.18826/useeabd.536833
 • Doğan, M., Elçi, G. & Gürbüz, B. “Examination of Relationship Between Leisure Satisfaction, Leisure Boredom and Job Satisfaction: A Research on Academicians” Spormetre Journal of Physical Education and Sport Sciences, 17 (1), 154-164 (2019). (SPORTDiscuss-Tr Dizin) 10.33689/spormetre.521555 
 • Gürbüz, B., Kural, S. & Özbek, O. “Competitive Aggressiveness and Anger Scale: Validity and Reliability Study” Sportive Sight: Journal of Sports and Education 6 (2), 206-217 (2019). (CABI) DOI: 10.33468/sbsebd.94 
 • Gürbüz, B., Çimen, Z. & Aydın, İ. “Leisure Involvement Scale: Validity and Reliability Study of Turkish Form” Spormetre Journal of Physical Education and Sport Sciences, 16 (4), 256-265 (2018). (SPORTDiscuss-Tr Dizin) DOI: 10.1501/Sporm_0000000408 
 • Kara, F.M., Gürbüz, B., & Sarol, H. “An Investigation of Adult’s Leisure Boredom, Percieved Social Competence and Self-Esteem”, International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences, 4 (4), 113-121, (2018). (CABI- SPORTDiscuss) DOI:10.18826/useeabd.473994 
 • Kara, F.M., Gürbüz, B., Küçük-Kılıç, S., & Öncü, E. “An Investigation of Pre-Service Physical Education Teachers’ Leisure Boredom, Life Satisfaction and Social Connectedness”, Journal of Computer and Education Research 6 (12), 342-357 (2018). (Tr Dizin) DOI: 10.18009/jcer.466740 
 • Kara, F.M., Emir, E., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Meanings of Leisure: A Sample of Adults” Spormetre Journal of Physical Education and Sport Sciences, 16 (3), 187-195 (2018). (SPORTDiscuss-Tr Dizin) DOI: 10.1501/Sporm_0000000386 
 • Öncü, E., Feltz, D. L., Lirgg, C. L. & Gürbüz, B. “The Examination of the Psychometric Properties of the Turkish Collective Efficacy Questionnaire for Sports”, Acta Gymnica, 48(1), 27-35 (2018) (Web of Science-ESCI) doi: 10.5507/ag.2018.005 
 • Çimen, Z., Sarol, H., & Gürbüz, B. Öncü, E. “A Scale for Measuring Loyalty in Sport Services: A Relability and Validity Study”, Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 10(3), 395-404 (2016) (SPORTDiscuss) 
 • Kaya, S. & Gürbüz, B. “An Examination of University Students’ Attitudes Towards Leisure Activities”, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 6(3), 46-59 (2015) (SPORTDiscuss) 
 • Gürbüz, B. & Henderson, K. “Leisure Activity Preferences and Constraints to Leisure: Perspectives from Turkey”, World Leisure Journal, 56(4), 300-316 (2014) (Hospitality and Tourism Index, Scopus) 
 • Kara, F. M., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Leisure Boredom Scale: The Factor Structure and the Demographic Differences”, Turkish Journal of Sport and Exercise, 16(2), 28-35 (2014). (DOAJ) DOI: 10.15314/TJSE.201428102 
 • Güngörmüş, H. A., Yenel, F., & Gürbüz, B. “Examination of Recreational Motives of Individuals: Demographic Differences”, International Journal of Human Sciences, 11 (1), 373-386 (2014). (Index Copernicus) 
 • Gürbüz, B. & Henderson, K. “Exploring the Meanings of Leisure among Turkish University Students”, Croatian Journal of Education, 15(4), 927-957 (2013). (SSCI) 
 • Gürbüz, B., Lam, E. T. C. & Koçak, S. ”Comparison of Members’ Expectations and Perceptions of Service Quality in Health-Fitness Clubs with respect to Demographic Variables”, International Journal of Sport Management, 13 (1), 1-22, (2012). (PE Index) 
 • Öncü, E., Gürbüz, B. & Tunçkol, H. M. “The Development of Basketball Attitude Scale”, International Journal of Human Sciences, 9 (2), 126-140 (2012). (Index Copernicus) 
 • Gürbüz, B., Özdemir, S., Sarol, H., & Karaküçük, S. “Comparison of Recreational Behaviors of Individuals with regard to Demographic Variables”, Ovidius University Annals, Physical Education and Sport/Science, Movement and Health Series, 11 (1), 132-136 (2011). (CABI- SPORTDiscuss) 
 • Gürbüz, B., Yenel, F., Akgül, B. M., & Karaküçük, S. “Measuring Constraints to Leisure Activities: Demographic Differences”, Ovidius University Annals, Physical Education and Sport/Science, Movement and Health Series, 10 (2), 362-364 (2010). (CABI- – SPORTDiscuss) 
 • Lam, E. T. C., LaVine, M., Zhang, J. J., &Gürbüz, B. “The Role of Demographic Variables in Sport Sponsorship Proposals: The Case of a Minor League Hockey Team”, International Journal of Sport Management, 8 (4), 406-428 (2007) (PE Index) 
 • Gürbüz, B., Altıntaş, A. & Aşçı, F. H, “Participation Motives of 9-15 Years Old Turkish Soccer Players”, Journal of Sport Science & Medicine Supplements, 6 (10), 89-90 (2007) (SCI-Abstract) 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • Gürbüz, B., Kara, F. M. & Sarol, H. “The Phenomenon of Hikikomori: Leisure Boredom and Smartphone Addiction” 18th International Sports Sciences Congress, 676-677, 07-09 November, Antalya, Turkey, 2020
 • Gürbüz, B., Güngörmüş, H. A & Aydın, İ. “Adaptation of Social Capital in Recreation Clubs Scale into Turkish: A Reliability and Validity Testing Study” 18th International Sports Sciences Congress, 691-692, 07-09 November, Antalya, Turkey, 2020
 • Bozyiğit, E., Küçük Kılıç, S., Öncü, E. & Gürbüz, B. “Psychometric Properties of the Turkish Version of the Student-Athlete Career Situation Inventory” 5th International Exercise and Sport Psychology Congress, 112-113, 25-27 September, İstanbul, Turkey, 2020
 • Gürkan, K.R., Sarol, H. & Gürbüz, B. “The Journey To The Championship: The Case Of An Individual With Autism ” 17th International Sports Sciences Congress, 756-757, 13-16 November, Antalya, Turkey, 2019
 • Gürbüz, B., Güngörmüş, H. A., Aydın, İ. & Çimen, Z. “Happiness Throuh Leisure Involvement: Surfers And Adventure Recreation Participants” 2th. International Congress on Recreation and Sport Management, 153-157, 11-14 April, Muğla, Turkey, 2019.
 • Gücal, A. Ç. & Gürbüz, B. “The Relationship Between Leisure Boredom, Exercise Dependence and Happiness” 2th. International Congress on Recreation and Sport Management, 158-163, 11-14 April, Muğla, Turkey, 2019.
 • Taşkıran Avcı, T. & Gürbüz, B. “Predictive Power Of Leisure Satisfaction On Perceived Social Competence And Resilience” 2th. International Congress on Recreation and Sport Management, 178-184, 11-14 April, Muğla, Turkey, 2019.
 • Ayverdi, B.. & Gürbüz, B. “The Relationship Between Le,sure Motivaiıon And Social Physique Anxiety: A Sample Of Physical Activity Participants” 2th. International Congress on Recreation and Sport Management, 185-190, 11-14 April, Muğla, Turkey, 2019.
 • Yalçın, C., Ekinci, E. & Gürbüz, B. “School Children’s Happiness And Educational Stress: The Role Of Leisure” 2th. International Congress on Recreation and Sport Management, 169-170, 11-14 April, Muğla, Turkey, 2019.
 • Cin, H. & Gürbüz, B. “Investigation Of The Perceived Health Outcomes Of Turkish Women: An Example Of Physical Activity Partıcipants” 2th. International Congress on Recreation and Sport Management, 302, 11-14 April, Muğla, Turkey, 2019.
 • Gürbüz, B., Akoğlu, E. H., Öncü, E. & Özbek, O. “The Challenge And Threat In Sport Scale: Validity And Reliability Study” 2th. International Congress on Recreation and Sport Management, 306, 11-14 April, Muğla, Turkey, 2019.
 • Elçi, G., Yaşartürk, F., Özkan, A. & Gürbüz, B. “Investigation The Relationship Between The Healthy Life Style Behaviors And Temporal Life Satisfaction” 2th. International Congress on Recreation and Sport Management, 320, 11-14 April, Muğla, Turkey, 2019.
 • Gürbüz, B., Gümüşboğa, İ. & Güngörmüş, H. A. “Examining the Relationship Between Service Quality and Leisure Involvement in Health and Fitness Clubs” World Congress of Sport Sciences Research, 616-630, 21-24 March, Manisa, Turkey, 2019.
 • Gürbüz, B., Ayverdi, B. & Koçak, F. “The Relationship Between Psychlogical Well-Being and Perceptions of Boredom in Leisure: Perspectives From Turkey” World Congress of Sport Sciences Research, 171-172, 21-24 March, Manisa, Turkey, 2019.
 • Koçak, F., Gürbüz, B., Doğaner, S. & Özbek, O. “Relationship Among Leisure Facilitators, Leisure Constraints, and Leisure Involvement: Structural Equation Modelling Study” 16th International Sports Sciences Congress, 64-65, 31 October- 03 November, Antalya, Turkey, 2018.
 • Gürbüz, B., Kural, S., & Özbek, O.“Competitive Aggressiveness and Anger Scale: Validity and Reliability Study” 16th International Sports Sciences Congress, 120-121, 31 October- 03 November, Antalya, Turkey, 2018
 • Kara, F. M. Gürbüz, B., “Perception of Boredom in Leisure: Relationship with Internet Addiction and Perceived Social Competence” 16th International Sports Sciences Congress, 69-70, 31 October- 03 November, Antalya, Turkey, 2018
 • Gürbüz, B., & Gücal, Ç. A. “The Relationship Between Perceived Service Quality and Customer Loyalty: A Sample of Health and Fitness Clubs” International Congress on Recreation and Sport Management , 303-304, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Gürbüz, B., Sönmez, A. & Koçak, F. “Determination of the Relationship Between Adjustment to University Life and Leisure Boredom” International Congress on Recreation and Sport Management, 395-396, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Akbulut, V., Kılıç Küçük, S., Öncü, E. & Gürbüz, B. “Understandings of Women Leisure: Constraints and Facilitators” International Congress on Recreation and Sport Management, 295-296, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Elçi, G., Doğan, M. & Gürbüz, B. “Investigation the Relationship between the Perceived Health Outcomes of Recreation and Life Satisfaction” International Congress on Recreation and Sport Management, 291-292, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Nalbant, U. & Gürbüz, B. “Participation in Recreational Activities and Relation of Educational Stress: TRNC and Turkey Sample” International Congress on Recreation and Sport Management, 337-338, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Koçak, F., Parlakyıldız, S. & Gürbüz, B. “Leisurely Participation And Successful Aging: Turkish Perspectives” International Congress on Recreation and Sport Management, 441-442, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Doğan, M., Elçi, G. & Gürbüz, B. “Examination of Relationship between Leisure Satisfaction, Leisure Boredom and Job Satisfaction: A Research on Academicians” International Congress on Recreation and Sport Management, 309-310, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Taşkıran Avcı, T. & Gürbüz, B. “The Investigation of the Relationship between Perceived Freedom in Leisure and Brief Resilience Scale” International Congress on Recreation and Sport Management, 201-202, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Kara, M. F., Gürbüz, B. & Sarol, H. “An Investigation Of Adult’s Leisure Boredom, Percieved Social Competence And Self-Esteem Levels” International Congress on Recreation and Sport Management, 363-364, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Eraslan, G., Gürbüz, B., Çimen, Z. & Eraslan, A. “An Investigation Of Adults Leisure Involvement Levels: Recreational Runners Sample” International Congress on Recreation and Sport Management, 361-362, 10-13 May, Muğla, Turkey, 2018.
 • Gürbüz, B., Kara, F. M. & Sarol, H. “A Investigation of Turkish Women’s Leisure Boredom, Self_esteem and Loneliness Levels” 15th International Sports Sciences Congress, 1123-1124, 15-18 November, Antalya, Turkey, 2017.
 • Budak, D., Mızrak, O. & Gürbüz, B. “Perception of Happiness and Leisure Boredom among University Students” 15th International Sports Sciences Congress, 1111-1112, 15-18 November, Antalya, Turkey, 2017.
 • Sarol, H., Çimen, Z. & Gürbüz, B. “Relationship among Exercise Motivation, Happiness and Life Satisfaction: A Sample Visually Impaired Individuals” 15th International Sports Sciences Congress, 1109-1110, 15-18 November, Antalya, Turkey, 2017.
 • Sarol, H., Gürbüz, B., Çimen, Z. & Öncü, E. “Determinants of Customer Loyalty in Sport Services: A Preliminary Study” 15th International Sports Sciences Congress, 1048-1049, 15-18 November, Antalya, Turkey, 2017.
 • Doğan, M., Elçi, G. & Gürbüz, B., “Relationship between Exercise Dependence and Social Appearance Anxiety” World Congress of Sport Sciences Research, 361-362, 23-26 November, Manisa, Turkey, 2017.
 • Güngörmüş, H. A., Beşikçi, T., Gürbüz, B. & Sarol, H. “The Relationship between Leisure Satisfaction and Psychological Well-Being: A Research about Turkish Adults” World Congress of Sport Sciences Research, 223-224, 23-26 November, Manisa, Turkey, 2017.
 • Kara, M. F., Gürbüz, B., Küçük Kılıç S. & Öncü, E. “An Investigation of Physical Education Pre-Service Teachers’ Leisure Boredom, Life Satisfaction and Cocial Connectedness Levels” 9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress, 25-26, 19-22 October, Antalya, Turkey, 2017.
 • Küçük Kılıç., Öncü, E., Gürbüz, B. & Akbulut, V. “An Investigation of the Fifth Grade Students’ Physical Education Predisposition” 9th International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress, 16-17, 19-22 October, Antalya, Turkey, 2017.
 • Gümüş, H., Gürbüz, B. & Yıldırım, Y.  “The Investigation of Relationship Between Preference Factor of Recreation Area and Mood of Recreation Area” 3rd International Conference on Social Sciences and Educational Research, 236, 27-29 April, Rome, Italy, 2017.
 • Öncü, E., Feltz, L. D., Lirgg, D. C. & Gürbüz, B. “Psychometric properties of the Turkish version of the Collective Efficacy Questionnaire for Sports” 14th International Sports Sciences Congress, 230, 1-4 November, Antalya, Turkey, 2016.
 • Çimen, Z., Gürbüz, B. & Sarol, H.  “Physical Activity Participation Motives For Visually Impaired Individuals” 14th International Sports Sciences Congress, 293, 1-4 November, Antalya, Turkey, 2016.
 • Sarol, H., Gürbüz, B., Çimen, Z., & Emir, E.  “Perceived Constraints and Motivation To Physical Activity Participation” 14th International Sports Sciences Congress, 299, 1-4 November, Antalya, Turkey, 2016.
 • Uygurtaş, M. & Gürbüz, B. “An Examination of The Relationship Between Leisure Attitude and Leisure Boredom Among Professional Volleyball Players” 14th International Sports Sciences Congress, 301, 1-4 November, Antalya, Turkey, 2016.
 • Akbulut, V., Küçük Kılıç, S., Öncü, E. & Gürbüz, B. “What Facilitates Leisurely Participation? An Example of Preservice Classroom Teachers” 14th International Sports Sciences Congress, 308, 1-4 November, Antalya, Turkey, 2016.
 • Emir, E., Küçük Kılıç, S., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Leisurely Participation of Turkish Women’s: Constraints and Facilitators” 14th International Sports Sciences Congress, 309, 1-4 November, Antalya, Turkey, 2016.
 • Kara, F. M., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Work Hard Play Hard; Leisure Satisfaction and Work Engagement in Turkish Women”.International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism- Summer Session, 129, July 12-14, : Kyoto/Japan, 2016.
 • Gürbüz, B. & Öncü, E. “Perceptions of Constraints in Leisure: Reliability and Validity of Leisure Constraints Questionnaire for High School Students” 4th International Scientific Conference: Exercise and Quality of Life, 141, April 22-23, Novisad, Serbia, 2016.
 • Kabakçı, C. A., Türkmen, M. & Gürbüz, B. ““Bocce Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 53, 13-16 Ekim, Antalya,
 • Öncü, E., Gürbüz, B. & Küçük Kılıç, S. “Psychometric Properties of the Physical Education Predisposition Scale for High School Students” 4th International Scientific Conference: Exercise and Quality of Life, 63, April 22-23, Novisad, Serbia, 2016.
 • Emir, E., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Differences in Leisure Constraints and Negotiation Strategies: A Turkish Perspective” ERPA International Congress on Education, 163, 4-7 June, Athens, Greece, 2015.
 • Gürbüz, B., Doğan. A.A., Emir, E. & Kaya, S. “Motives and Constraints for Leisure Activity Participation among Young People in Turkey” ERPA International Congress on Education, 163, 4-7 June, Athens, Greece, 2015.
 • Öncü, E., Gürbüz, B., Küçük Kılıç, S. & Keskin, N. “Psychometric properties of the Turkish version of the Physical Education Predisposition Scale” ERPA International Congress on Education, 179, 4-7 June, Athens, Greece, 2015.
 • Öncü, E., Gürbüz, B. & Tunçkol, H. M. “The Psychometric Properties of the Basketball Attitude Scale” ERPA International Congress on Education, 162, 4-7 June, Athens, Greece, 2015.
 • Emir, E., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Differences in the Perception of Constraints and Motives on Leisure Time Exercise Participation” 13th International Sports Sciences Congress, 189-190, 7-9 November, Konya, Turkey, 2014.
 • Sarol, H., Aydın, İ., Gürbüz, B., & Çimen, Z. “Life Satisfaction and Job Satisfaction: In Relation to Recreational Physical Activity ” 13th International Sports Sciences Congress, 402-403, 7-9 November, Konya, Turkey, 2014.
 • Kaya, S., Gürbüz, B. & Doğan, A. A. “The Relationship Between Leisure Satisfaction and Life Satisfaction in Turkish Society” World Leisure Congress, 367, September 7-12, Mobile, Alabama, USA 2014.
 • Gürbüz, B. & Öncü, E. “Meaning of Leisure to Adults with Physical Disabilities” 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 367, May 22-25, Opatija, Croatia 2014.
 • Emir, E., Öncü, E. & Gürbüz, B. “Determination of Constraints Against Participation Recreational Activities: Perspectives of University Students” 55th ICHPER.SD Anniversary World Congress & Exposition, 532, December 19-21, İstanbul, Turkey 2013.
 • Yüzgenç, A., Çetinkaya, T. & Gürbüz, B. “Perception of Constraints to Recreational Activities: The Case Study of University Students” 55th ICHPER.SD Anniversary World Congress & Exposition, 534, December 19-21, İstanbul, Turkey 2013.
 • Gürbüz, B. & Öncü, E. “An Examination of the Relationship Between Perceived Stress Level and Leisure Attitude Among University Students” 8th FIEP European Congress, 339-343, 77, 29 August – 1 September, Bratislava, Slovakia, 2013.
 • Gürbüz, B., Öncü, E. & Emir, E. “Leisure Contraints Questionnaire: Testing the Construct Validity” 12th International Sports Sciences Congress, 339-343, 12-14 December, Denizli, Turkey, 2012.
 • Öncü, E., & Gürbüz, B., “An Examination of Academicians’ Communication Perceptions: Case of Physical Education and Sport Sciences Academicians” 12th International Sports Sciences Congress, 264-267, 12-14 December, Denizli, Turkey, 2012.
 • Sarol, H., Gürbüz, B. & Çimen, Z. “An Examination of Attitudes toward the Leisure Activities: A Sample of Adults” 12th International Sports Sciences Congress, 1870-1873, 12-14 December, Denizli, Turkey, 2012.
 • Güngörmüş, H. A. & Gürbüz, B. “Üniversite Öğrencilerinin Serbest Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması”, II. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, , 31 Mayıs-2 Haziran, Ankara, Türkiye, 2012.
 • Gürbüz, B. & Henderson. K. “An Examination of Meaning of Leisure: A Turkish Perspective”, 1st International Physical Activity, Nutrition and Health Congress, 88, 23-26 November, Antalya, Turkey, 2011.
 • Gürbüz, B., Karaküçük, S. & Sarol, H. “Examination of Perception of Constraints on Recreational Activities Participation: Results From a Study in Ankara” 11th International Sports Sciences Congress, 86, 10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.
 • Gürbüz, B., Yenel, F., Özdemir, S. & Akgül, B. M. “Recreational Behaviours of Turkish Society: A Sample of Ankara”,11th International Sports Sciences Congress, 10-12 November, 56, Antalya, Turkey, 2010.
 • Akgül, B. M. & Gürbüz, B.“Leisure Attitude Scale: The Study of Reliability and Validity”, 11th International Sports Sciences Congress,55, 10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.
 • Salahoğlu, P., Gürbüz, B., Özdemir, S. & Karaküçük, S. “Evaluating the Service Quality in Sport Tourism: A Research on Football Camps in Antalya”,11th International Sports Sciences Congress,86-87, 10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.
 • Gürbüz, B., Çimen, Z. & Ulucan, H. “Examination of Professional Soccer Players’ Leadership Preferences with regard to Demographic Variables”, 11th International Sports Sciences Congress, 186-187, 10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.
 • Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H. A., Sevindi, T. & Gürbüz, B.“Comparisons of Motivational Factors that Effect Individuals to Participate Recreational Exercise with regard to Demographic Variables”, 11th International Sports Sciences Congress, 419,10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.
 • Atasoy, M., Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Examination of Recreational Behaviors of University and High School Students in Kırşehir”, 11th International Sports Sciences Congress, 425,10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.
 • Gürbüz, B.“Examination of Motives for Participation in Recreational Exercise with regard to Demographic Variables”, 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, 664, 23-26 of June, Antalya, Turkey, 2010.
 • Gürbüz, B., & Aşçı, F. H. “Exercise Dependence: Gender and Exercise Behavior Differences” 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, 272, 23-26 of June, Antalya, Turkey, 2010.
 • Özdemir, A. S., Gürbüz, B., & Karaküçük, M. B. “Determining the Recreational Needs and Preferences of University Students”, 10th International Sports Sciences Congress, 785-787, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.
 • Karaküçük, M. B., Sarol, H. & Gürbüz, B. “Examination of Service Quality Level of Recreational Sport Organizations”, 10th International Sports Sciences Congress, 455-458, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.
 • Demirel, M., Gürbüz, B., & Karaküçük, S. “Effects of Recreational Activities Participation on Environmental Attitudes and Reliability and Validity of New Ecological Paradigm Scale”,10th International Sports Sciences Congress,274-276, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.
 • Gürbüz, B., Yenel, F., Özdemir, S. & Demirel, M. “Comparisons of Member of School Athletic Teams Preferences of Their Coaches Behaviors with respect to Demographic Variables”,10th International Sports Sciences Congress, 252-254, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.
 • Edepli, N. & Gürbüz, B.“Comparisons of Women Volleyball Players’ Perceptions of Their Coaches’ Leadership Behaviours”,10th International Sports Sciences Congress, 383-385, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.
 • Çimen, Z., & Gürbüz, B. “The Reliability and Validity of The Sources of Enjoyment in Youth Sport Questionnaire”, 10th International Sports Sciences Congress,132-134, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.
 • Karahan Güven, B. & Gürbüz, B.“Service Quality in Sport Organizations: Greater Municipality of Ankara Women Locals Examples”,10th International Sports Sciences Congress, 448-450, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.
 • Gürbüz, B.,Özdemir, A. S. & Karaküçük, S. “Meaning of Leisure Time Scale: Evaluation of Psycho-metric Characteristics on Turkish University Students”, 4th International Mediterranean Sport Science Congress, 66,9-11 November, Antalya, Turkey, 2007.
 • Öncü, E.,  Gürbüz, B., & Tunçkol, H. M. “Basketball Attitude Scale: Development, Reliability and Validity Study”,4th International Mediterranean Sport Science Congress, 90, 9-11 November, Antalya, Turkey, 2007.
 • Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Demographic Differences in the Perception of Constraints on Recreational Activities”,4th International MediterraneanSport Science Congress, 68,9-11 November, Antalya, Turkey, 2007.
 • Güngörmüş, A. H., Yenel, F., Gürbüz, B.& Karaküçük, S. “Examination of Recreational Exercise Participation Motives of Health-Fitness Clubs Members’ with regard to Demographic Variables”,4th International Mediterranean Sport Science Congress, 67,9-11 November, Antalya, Turkey, 2007.
 • Gürbüz, B., Güngörmüş, A. H.& Yenel, F. “Comparisons of Members of School Athletic Teams Perceptions of Their Coaches’ Behaviours with respect to Demographic Variables”, 4th International Scientific Congress, Sport, Stress, Adaptation Olympic Sport and Sport For All, 97,  16-18 November, Sofia, Bulgaria, 2006.
 • Yenel, F., Gürbüz, B., Güngörmüş, A. H. & Mızrak, O. “Evaluation of the Psychometric Properties of the “Leadership Scale for Sports: Preference Version”,4th International Scientific Congress, Sport, Stress, Adaptation Olympic Sport and Sport For All, 95-96, 16-18 November, Sofia, Bulgaria, 2006.
 • Gençay, S., Karaküçük, S. & Gürbüz, B.“An Examination of Sport Supporters Behaviour of University Students”,4th International Scientific Congress, Sport, Stress, Adaptation Olympic Sport and Sport For All, 114, 16-18 November, Sofia, Bulgaria, 2006.
 • Karaküçük, S., & Gürbüz, B.“The Reliability and Validity of the Turkish Version of “Leisure Constraints Questionnaire”, 9th International Sport Sciences Congress, 1149, 3-5 November, Muğla, Turkey, 2006.
 • Gürbüz, B., Aşçı, F. H. & Çelebi, M. “The Reliability and Validity of the Turkish Version of the “Recreational Exercise Motivation Measure”, 9th International Sport Sciences Congress, 1044, 3-5 November, Muğla, Turkey, 2006.
 • Gürbüz, B., Güngörmüş, A. H., & Yenel, F. “Evaluation of the Psychometric Properties of “Leadership Scale for Sports: Athlete’s Perception of Coach’s Behavior”, 9th International Sport Sciences Congress, 1043, 3-5 November, Muğla, Turkey, 2006.
 • Gürbüz, B., & Aşçı, F. H. “Evaluation of the Psychometric Properties of “Exercise Dependence Scale-21” for Exercise Participants: A Preliminary Study in Turkey”, 46th ICHPER-SD Anniversary World Congress, 231-233, 9-13 November, İstanbul, Turkey, 2005.
 • Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam, T. C. E. “Comparisons of Members’ Expectations and Perceptions of Service Quality in Health-Fitness Clubs with respect to Demographic Variables”,10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sport Sciences Congress, 52, Antalya Turkey, 2004.
 • Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam, T. C. E. “The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Service Quality Assessment Scale”,19th Conference of the North American Society for Sport Management, 206, Atlanta, Georgia, 2004.

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 • Gürbüz, B.The Conception and Perception of Leisure in Turkey. In K. Henderson, & A. Sivan (Eds), Leisure from International Voices, Champaign, IL: Sagamore Publishing, (2017).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Gürbüz, B., Öncü, E. & Emir. “Boş Zaman Engelleri Ölçeği: Kısa Formunun Yapı Geçerliğinin Test Edilmesi”, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 11 (2), 120-131 (2020). DOI: 10.17155/omuspd. 602660
 • Gürbüz, B., Kara, F. M. & Sarol, H. “Türk Kadınlarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı, Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (4), 188-198 (2017).
 • Kılıç Küçük, S., Atasoy Lakot, K. Gürbüz, B. & Öncü, E.  “Rekreasyonel Tatmin ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki”, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimler Dergisi, 6(3), 56-70 (2016)
 • Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H. A., Sevindi, T. & Gürbüz, B.“Bireyleri Rekreasyonel Amaçlı Egzersize Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 54-61 (2011).
 • Akgül, M. B. & Gürbüz, B. “Boş Zaman Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (1), 37-43 (2011).
 • Salahoğlu, H. P., Gürbüz, B., Özdemir, S., Karaküçük, S. “Spor Turizminde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Antalya’daki Futbol Kampları Üzerine bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 31-39 (2011).
 • Gürbüz, B., Yenel, F., Özdemir, S., Akgül, B. M. & Karaküçük, S. “Türk Toplumunun Boş Zaman Değerlendirme Profili: Ankara İli Örneği”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 41-51 (2011).
 • Akgül, M. B., Sarol, H. & Gürbüz, B.“Rekreasyonel Amaçlı Hizmet Veren Spor İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (3), 33-39 (2009).
 • Demirel, M., Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Çevreye Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi ve Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (2), 47-50 (2009).
 • Taşkıran, E., Yenel, F. & Gürbüz, B.Danstaki Etik Değerler Ölçeği”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 11-16 (2009).
 • Güngörmüş, H. A., Gürbüz, B. & Yenel, F. “Spor İçin Liderlik Ölçeğinin Sporcuların Antrenörün Davranışlarını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 16-22 (2008).
 • Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Boş Zaman Engelleri Ölçeği-28: Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,12 (1), 3-10   (2007).
 • Gürbüz, B., & Aşçı, F. H. “Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21’ in Egzersiz Katılımcıları İçin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi -Ön Çalışma-“, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (2), 3-10(2006).
 • Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam, T. C. Eddie. “The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Service Quality Assessment Scale”, Education and Science, 30 (138), 70-77 (2005).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Durmuş, K., Sarol, H. & Gürbüz, B. “Kadınların Serbest Zaman İlgilenim Düzeylerinin Belirlenmesi“ 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 62, 10-12 Mayıs, Kırıkkale, Türkiye, 2017.
 • Şibil, B. C., Uygurtaş, M. & Gürbüz, B. “Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zaman Eğitimi ve Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcılarının İncelenmesi”, 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 155, 10-12 Mayıs, Kırıkkale, Türkiye, 2017.
 • Aydın. M., Öner, O., Eserkaya, T. & Gürbüz, B. “Serbest Zaman Doyumu ve Mutluluk İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Perspektifi”, 100, 10-12 Mayıs, Kırıkkale, Türkiye, 2017.
 • Gürbüz, B. Öncü, E. & Emir, E. “Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması “ III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 182-187, 5-7 Kasım, Eskişehir, Türkiye, 2015.
 • Gürbüz, B. Çimen, Z. & Aydın, İ. “Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması “ III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 290-294, 5-7 Kasım, Eskişehir, Türkiye, 2015.
 • Korur, E. N., Kara, F. M., Öncü, E. & Gürbüz, B. “Gençlerin Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 233-238, 31 Ekim – 3 Kasım, Aydın, Türkiye, 2013.
 • Kara, F. M., Emir, E., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Serbest Zamanın Anlamı: Yetişkin Bireyler Örneği“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 21-27, 31 Ekim – 3 Kasım, Aydın, Türkiye, 2013.
 • Küçükkılıç, S., Lakot, K., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Rekreasyon Tatmini ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 401-407, 31 Ekim – 3 Kasım, Aydın, Türkiye, 2013.
 • Lakot, K., Korur, E. N., Öncü, E. & Gürbüz, B. “Bireyler Rekreatif Aktivitelere Neden Katılmazlar? Akademisyenler Örneği“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

  buy kamagra

  , 352-358, 31 Ekim – 3 Kasım,  Aydın, Türkiye, 2013.

 • Demirel, M., Dumlu, Y., Gürbüz, B. & Balcı, V. “Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi”, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 600-607, 31 Ekim – 3 Kasım, Aydın, Türkiye, 2013.
 • Kaya, S. & Gürbüz, B. “Genç Bireylerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Tutumları”, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 677-682, 31 Ekim – 3 Kasım 2013, Aydın, Türkiye, 2013.
 • Öztürk, P., Koca Arıtan, C. & Gürbüz, B. “Sosyal Fizik Kaygı ve Rekreasyonel Egzersize Güdülenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 604-610, 12-15 Nisan, Antalya, Türkiye, 2012.
 • Temir, Ö. & Gürbüz, B.“Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Önündeki Engellerin İncelenmesi” I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 1040-1045, 12-15 Nisan, Antalya, Türkiye, 2012.
 • Gürbüz, B., Özdemir, A. S. & Karaküçük, S. “Üniversite Öğrencileri İçin Boş Zamanın Anlamı ve Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması”, Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık, İstanbul, Türkiye, 2007.
 • Gürbüz, B., & Koçak, S. “Devlet ve Özel Sektörde Çalışan Antrenörlerin İş Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete ve İş Deneyimine Göre Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Uygulama”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 278-282, 10-11 Ekim Ankara, Türkiye, 2003.
 • Gürbüz, B., Özkan, A., & Aşçı, F. H. “Genç Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete ve Spor Deneyimine Göre Karşılaştırılması”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 453-455, 10-11 Ekim Ankara, Türkiye, 2003.

 

Diğer Bilimsel Yayınlar :

Uluslararası ve Ulusal Kongre, Sempozyum, Çalıştay Gibi Bir Toplantıda Davetli Konuşmacı Olmak

 • Gürbüz, B. “Spor Bilimlerinde Güncel Araştırma Konuları-Rekreasyon”. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 14-16 Mayıs, 2015, Mersin, Türkiye.

Uluslararası Kongre Davetli Konuşmacı

 • Gürbüz, B. “Route Change in Recreation: Target Homo Otiosus -18th International Sport Sciences Congress”, 07-10 November 2020, Antalya, Turkey.
 • Gürbüz, B. “Recreational Physical Activity and Health: Participation Models-International Congress on Sports for All and Welness ”, 05-08 April 2018, Antalya, Turkey.
 • Gürbüz, B. “History and Future of Leisure Studies-World Congress of Sport Sciences Research”, 23-26 November 2017, Manisa, Turkey.

Ulusal Kongre Davetli Konuşmacı

 • Gürbüz, B. “Route Change in Recreation: Target Homo Otiosus -18th International Sport Sciences Congress”, 07-10 November 2020, Antalya, Turkey.

Türkçe Kitap Yazarlığı

 • Karaküçük, S., & Gürbüz, B. “Rekreasyon ve Kent(li)leşme”, Gazi Kitabevi, Ankara (2007). 
 • Çimen, Z., & Gürbüz, B.Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi”, Alp Yayınevi, Ankara (2007).

 

YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde fiilen yapılan editörlük veya hakemlik

 • 2020- World Leisure Journal (Web of Science), International Editorial Advisory Board
 • 2016- World Leisure Journal (Web of Science), Hakemlik
 • 2015- Croatian Journal of Education (SSCI), Hakemlik
 • 2014- Education and Science (SSCI), Hakemlik
 • 2013- Social Indicators Research Dergisi (SSCI), Hakemlik
 • 2011- California Management Review (SSCI), Dergisi Hakemi

 

Ulusal hakemli dergilerde veya ulusal kongre yayınlarında fiilen yapılan editörlük veya hakemlik

 • 2015- İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, Hakemlik
 • 2012- Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Hakemlik/Yayın Kurulu
 • 2010- Spor Bilimleri Dergisi-Hacettepe Üniversitesi-SBTYO, Hakemlik
 • 2010- Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik
 • 2009- Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi-Selçuk Üniversitesi, Dergisi Hakemi
 • 2009- Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi-Niğde Üniversitesi, Dergisi Hakemi