Ödüller

Ödüller:

  • Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 13-16 Ekim 2016, Antalya, “Bocce Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü
  • Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014, Konya, “Differences in the Perception of Constraints and Motives on Leisure Time Exercise Participation” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü
  • Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, “Leisure Constraints Questionnaire: Testing the Construct Validity” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü
  • Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, “An Examination of Attitudes toward the Leisure Activities: A Sample of Adults” İsimli Bildiri İle En İyi Poster Bildiri Ödülü
  • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

   , 12-15 Nisan 2012, Antalya, “Sosyal Fizik Kaygı ve Rekreasyonel Egzersize Güdülenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” İsimli Bildiri ile En İyi Sözel Bildiri Ödülü

  • Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya, “Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Önündeki Engellerin İncelenmesi” İsimli Bildiri ile En İyi Poster Bildiri Ödülü
  • Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya, “Leisure Attitude Scale: The Study of Reliability and Validity” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü