Akademik Çalışmalar

 

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Bülent GÜRBÜZ

Doğum Tarihi: 18 Haziran 1976

Yabancı Dil: 87.5 (2012 ÜDS İlkbahar Dönemi)

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/ProgramÜniversite Yıl
LisansBeden Eğitimi ve SporOrta Doğu Teknik Üniversitesi

 

2000
Y. LisansBeden Eğitimi ve SporOrta Doğu Teknik Üniversitesi

 

2003
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta UzmanlıkBeden Eğitimi ve SporGazi Üniversitesi

 

2006
DoçentEğitim BilimleriÜniversitelerarası Kurul

 

2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerliği ve Güvenirliği Yrd.Doç.Dr. Settar KOÇAK

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Kentsel Yaşam Sürecinde Rekreasyonel Katılım Sorunları Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK

İdari Görevler

Görev Unvanı Yıl
Ar.Gör.Sağlık Bilimleri Fakültesi, Başkent Üniversitesi2002-2004
Öğr.Gör.Sağlık Bilimleri Fakültesi, Başkent Üniversitesi2004-2007
Yar.Doç.Sağlık Bilimleri Fakültesi, Başkent Üniversitesi2007-2008
Yar.Doç.Beden Eğitimi ve Spor Y. O, Ahi Evran Üniversitesi2009-2013
Misafir Öğretim ÜyesiDepartment of Parks Recreation and Tourism Management, North Carolina State University4-8/2011
Yar.Doç.Beden Eğitimi ve Spor Y. O, Kırıkkale Üniversitesi2013-2013
Doç. Dr.Beden Eğitimi ve Spor Y. O, Kırıkkale Üniversitesi2013-2015
Doç. Dr.Spor Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi2015-

 

Dekan Yardımcılığı, Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2015-

Rekreasyon ABD Başkanlığı, Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2015-

Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2015-

Rekreasyon Bölüm Başkanlığı, Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 2015-

Rekreasyon Bölüm Başkanlığı, Kırıkkale Üniversitesi, BESYO, 2015

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı, Ahi Evran Üniversitesi, BESYO, 2010-2012

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, Ahi Evran Üniversitesi, BESYO, 2010-2012

Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Ahi Evran Üniversitesi, BESYO, 2011-2012

Projelerde Yaptığı Görevler

Türk Üniversite Öğrencileri İçin Boş Zaman Davranış Profilleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Güdülerinin Belirlenmesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:  BAP 2011/EGT-02, Proje Elemanı

 

Türk Toplumunun Boş Zaman Davranış Profilleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımdaki Engeller, Gazi Üniveristesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 20/2008-1 Proje Yönetici Yardımcısı.

Son İki Yıl Dersleri

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2012-2013GüzBeden Eğit. ve Sporun Tem.472
Yönetim Bilimi329
Spor Bil. Araş. Yöntemleri228
İlkbaharBed. Eğit ve Sporda Y. ve O.3042
2013-2014GüzSpor Yön. Araştırma Proje I026
Grup Dinamiği ve Liderlik308
Beden Eğit. ve Spor Bil. Gir.3048
Rekreasyon3043
Rekreasyon3034
Yüksek Lisans/Doktora Dersler
Spor Yön. ve Org.302
2013-2014İlkbaharEng. İçin Bed. Eğit. ve Spor335
Eng. İçin Bed. Eğit. ve Spor351
Spor Yön. Araştırma Proje II226
Spor Yönetimi ve Organ.    (Y Lisans)3026
Yüksek Lisans/Doktora Dersler
Bed. Eğit. Sporda Etk. Plan. Yön. (Y Lisans)302
Bed. Eğit. Spor ve Rek. Güncel Yak. (Doktora)301

Uluslararası Makaleler

A1. Kaya, S. & Gürbüz, B. “An Examination of University Students’ Attitudes Towards Leisure Activities”, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 6(3), 46-59 (2015) (SPORTDiscuss)

A2. Gürbüz, B. & Henderson, K. “Leisure Activity Preferences and Constraints to Leisure: Perspectives from Turkey”, World Leisure Journal, 56(4), 300-316 (2014) (Hospitality and Tourism Index)

A3. Kara, F. M., Gürbüz, B. & Öncü, E.  “Leisure Boredom Scale: The Factor Structure and the Demographic Differences”, Turkish Journal of Sport and Exercise, 16(2), 28-35 (2014). (DOAJ) DOI: 10.15314/TJSE.201428102

A4. Güngörmüş, H. A., Yenel, F., & Gürbüz, B. “Examination of Recreational Motives of Individuals: Demographic Differences”, International Journal of Human Sciences, 11 (1), 373-386 (2014). (EBSCO)

A5. Emir, E., Gürbüz, B., & Öncü, E. “Differences in Leisure Constraints and Negotiation Strategies: A Turkish Perspective”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, (in press).

A6. Çimen, Z., Sarol, H., Gürbüz, B., & Öncü, E. “A Scale for Measuring Loyalty in Sport Services: A Reliability and Validity Study”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, (in press).

A7. Gürbüz, B. & Henderson, K. “Exploring the Meanings of Leisure among Turkish University Students”, Croatian Journal of Education, 15(4), 927-957 (2013). (SSCI)

A8. Gürbüz, B. “Exercise Participation Motives: A Case of Turkish Participants”, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(3), 1197-1208 (2012). (SSCI)

A9. Gürbüz, B., Lam, E. T. C. & Koçak, S. ”Comparison of Members’ Expectations and Perceptions of Service Quality in Health-Fitness Clubs with respect to Demographic Variables”, International Journal of Sport Management, 13 (1), 1-22, (2012). (PE Index)

A10. Öncü, E., Gürbüz, B. & Tunçkol, H. M. “The Development of Basketball Attitude Scale”, International Journal of Human Sciences, 9 (2), 126-140 (2012). (EBSCO)

A11. Gürbüz, B., Yenel, F., Akgül, B. M., & Karaküçük, S. “Measuring Constraints to Leisure Activities: Demographic Differences”, Science, Movement and Health, 10 (2), 362-364 (2010). (SPORTDiscuss)

A12. Gürbüz, B., Özdemir, S., Sarol, H., & Karaküçük, S. “Comparison of Recreational Behaviors of Individuals with regard to Demographic Variables”, Science, Movement and Health, 10 (2), Supplement, 876-880 (2010). (SPORTDiscuss)

A13. Lam, E. T. C., LaVine, M., Zhang, J. J., &Gürbüz, B. “The Role of Demographic Variables in Sport Sponsorship Proposals: The Case of a Minor League Hockey Team”, International Journal of Sport Management, 8 (4), 406-428 (2007). (PE Index)

A14. Gürbüz, B., Altıntaş, A. & Aşçı, F. H, “Participation Motives of 9-15 Years Old Turkish Soccer Players”, Journal of Sport Science & Medicine Supplements, 6 (10), 89-90 (2007) (SCI-Abstract)

Uluslararası Bildiriler

B1. Gürbüz, B. & Öncü, E. “Perceptions of Constraints in Leisure: Reliabiliry and Validity of Leisure Constraints Questionnaire for High School Students” 4th International Scientific Conference: Exercise and Quality of Life, 141, April 22-23, Novisad, Serbia, 2016.

B2. Öncü, E., Gürbüz, B. & Küçük Kılıç, S. “Psychometric Properties of the Physical Education Predisposition Scale for High School Students” 4th International Scientific Conference: Exercise and Quality of Life, 63, April 22-23, Novisad, Serbia, 2016.

B3. Gürbüz, B., Doğan. A.A., Emir, E. & Kaya, S. “Motives and Constraints for Leisure Activity Participation among Young People in Turkey” ERPA International Congress on Education, 163, 4-7 June, Athens, Greece, 2015.

B4. Öncü, E., Gürbüz, B., Küçük Kılıç, S. & Keskin, N. “Psychometric properties of the Turkish version of the Physical Education Predisposition Scale” ERPA International Congress on Education, 179, 4-7 June, Athens, Greece, 2015.

B5. Öncü, E., Gürbüz, B. & Tunçkol, H. M. “The Psychometric Properties of the Basketball Attitude Scale” ERPA International Congress on Education, 162, 4-7 June, Athens, Greece, 2015.

B6. Emir, E., Gürbüz, B. & Öncü, A. “Differences in the Perception of Constraints and Motives on Leisure Time Exercise Participation” 13th International Sports Sciences Congress, 189-190, 7-9 November, Konya, Turkey, 2014.

B7. Sarol, H., Aydın, İ., Gürbüz, B.,  & Çimen, Z. “Life Satisfaction and Job Satisfaction: In Relation to Recreational Physical Activity ” 13th International Sports Sciences Congress, 402-403, 7-9 November, Konya, Turkey, 2014.

B8. Kaya, S., Gürbüz, B. & Doğan, A. A. “The Relationship Between Leisure Satisfaction and Life Satisfaction in Turkish Society” World Leisure Congress, 367, September 7-12, Mobile, Alabama, USA 2014.

B9. Gürbüz, B. & Öncü, E. “Meaning of Leisure to Adults with Physical Disabilities” 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 367, May 22-25, Opatija, Croatia 2014.

B10. Emir, E., Öncü, E. & Gürbüz, B. “Determination of Constraints Against Participation Recreational Activities: Perspectives of University Students” 55th ICHPER.SD Anniversary World Congress & Exposition, 532, December 19-21, İstanbul, Turkey 2014.

B11. Yüzgenç, A., Çetinkaya, T. & Gürbüz, B. “Perception of Constraints to Recreational Activities: The Case Study of University Students” 55th ICHPER.SD Anniversary World Congress & Exposition, 534, December 19-21, İstanbul, Turkey 2014.

B12. Gürbüz, B. & Öncü, E. “An Examination of the Relationship Between Perceived Stress Level and Leisure Attitude Among University Students” 8th FIEP European Congress, 339-343, 77, 29 August – 1 September, Bratislava, Slovakia, 2013.

B13. Gürbüz, B., Öncü, E. & Emir, E. “Leisure Contraints Questionnaire: Testing the Construct Validity” 12th International Sports Sciences Congress, 339-343, 12-14 December, Denizli, Turkey, 2012.

B14. Öncü, E., & Gürbüz, B.,  “An Examination of Academicians’ Communication Perceptions: Case of Physical Education and Sport Sciences Academicians” 12th International Sports Sciences Congress, 264-267, 12-14 December, Denizli, Turkey, 2012.

B15. Sarol, H., Gürbüz, B. & Çimen, Z. “An Examination of Attitudes toward the Leisure Activities: A Sample of Adults” 12th International Sports Sciences Congress, 1870-1873, 12-14 December, Denizli, Turkey, 2012.

B16. Güngörmüş, H. A. & Gürbüz, B. “Üniversite Öğrencilerinin Serbest Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması”, II. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, , 31 Mayıs-2 Haziran, Ankara, Türkiye, 2012.

B17. Gürbüz, B. & Henderson. K. “An Examination of Meaning of Leisure: A Turkish Perspective”,  1st International Physical Activity, Nutrition and Health Congress, 88, 23-26 November, Antalya, Turkey, 2011.

B18. Gürbüz, B., Karaküçük, S. & Sarol, H. “Examination of Perception of Constraints on Recreational Activities Participation: Results From a Study in Ankara” 11th International Sports Sciences Congress, 86, 10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.

B19. Gürbüz, B., Yenel, F., Özdemir, S. & Akgül, B. M. “Recreational Behaviours of Turkish Society: A Sample of Ankara”,11th International Sports Sciences Congress, 10-12 November, 56, Antalya, Turkey, 2010.

B20. Akgül, B. M. & Gürbüz, B.“Leisure Attitude Scale: The Study of Reliability and Validity”, 11th International Sports Sciences Congress,55, 10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.

B21. Salahoğlu, P., Gürbüz, B., Özdemir, S. & Karaküçük, S. “Evaluating the Service Quality in Sport Tourism: A Research on Football Camps in Antalya”,11th International Sports Sciences Congress,86-87, 10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.

B22. Gürbüz, B., Çimen, Z. & Ulucan, H. “Examination of Professional Soccer Players’ Leadership Preferences with regard to Demographic Variables”, 11th International Sports Sciences Congress, 186-187, 10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.

B23. Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H. A., Sevindi, T. & Gürbüz, B.“Comparisons of Motivational Factors that Effect Individuals to Participate Recreational Exercise with regard to Demographic Variables”, 11th International Sports Sciences Congress, 419,10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.

B24. Atasoy, M., Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Examination of Recreational Behaviors of University and High School Students in Kırşehir”, 11th International Sports Sciences Congress, 425,10-12 November, Antalya, Turkey, 2010.

B25. Gürbüz, B.“Examination of Motives for Participation in Recreational Exercise with regard to Demographic Variables”, 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, 664, 23-26 of June, Antalya, Turkey, 2010.

B26. Gürbüz, B., & Aşçı, F. H. “Exercise Dependence: Gender and Exercise Behavior Differences” 15th Annual Congress of the European College of Sport Science, 272, 23-26 of June, Antalya, Turkey, 2010.

B27. Özdemir, A. S., Gürbüz, B., & Karaküçük, M. B. “Determining the Recreational Needs and Preferences of University Students”, 10th International Sports Sciences Congress, 785-787, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.

B28. Karaküçük, M. B., Sarol, H. & Gürbüz, B. “Examination of Service Quality Level of Recreational Sport Organizations”, 10th International Sports Sciences Congress, 455-458, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.

B29. Demirel, M., Gürbüz, B., & Karaküçük, S. “Effects of Recreational Activities Participation on Environmental Attitudes and Reliability and Validity of New Ecological Paradigm Scale”,10th International Sports Sciences Congress,274-276, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.

B30. Gürbüz, B., Yenel, F., Özdemir, S. & Demirel, M. “Comparisons of Member of School Athletic Teams Preferences of Their Coaches Behaviors with respect to Demographic Variables”,10th International Sports Sciences Congress, 252-254, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.

B31. Edepli, N. & Gürbüz, B.“Comparisons of Women Volleyball Players’ Perceptions of Their Coaches’ Leadership Behaviours”,10th International Sports Sciences Congress, 383-385, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.

B32. Çimen, Z., & Gürbüz, B. “The Reliability and Validity of The Sources of Enjoyment in Youth Sport Questionnaire”, 10th International Sports Sciences Congress,132-134, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.

B33. Karahan Güven, B. & Gürbüz, B.“Service Quality in Sport Organizations: Greater Municipality of Ankara Women Locals Examples”,10th International Sports Sciences Congress, 448-450, 23-25 of October, Bolu, Turkey, 2008.

B34. Gürbüz, B.,Özdemir, A. S. & Karaküçük, S. “Meaning of Leisure Time Scale: Evaluation of Psycho-metric Characteristics on Turkish University Students”, 4th International Mediterranean Sport Science Congress, 66,9-11 November, Antalya, Turkey, 2007.

B35. Öncü, E.,  Gürbüz, B., & Tunçkol, H. M. “Basketball Attitude Scale: Development, Reliability and Validity Study”,4th International Mediterranean Sport Science Congress, 90, 9-11 November, Antalya, Turkey, 2007.

B36. Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Demographic Differences in the Perception of Constraints on Recreational Activities”,4th International MediterraneanSport Science Congress, 68,9-11 November, Antalya, Turkey, 2007.

B37. Güngörmüş, A. H., Yenel, F., Gürbüz, B.& Karaküçük, S. “Examination of Recreational Exercise Participation Motives of Health-Fitness Clubs Members’ with regard to Demographic Variables”,4th International MediterraneanSport Science Congress, 67,9-11 November, Antalya, Turkey, 2007.

B38. Gürbüz, B., Güngörmüş, A. H.& Yenel, F. “Comparisons of Members of School Athletic Teams Perceptions of Their Coaches’ Behaviours with respect to Demographic Variables”,  4th International Scientific Congress, Sport, Stress, Adaptation Olympic Sport and Sport For All, 97,  16-18 November, Sofia, Bulgaria, 2006.

B39. Yenel, F., Gürbüz, B., Güngörmüş, A. H. & Mızrak, O. “Evaluation of the Psychometric Properties of the “Leadership Scale for Sports: Preference Version”, 4th International Scientific Congress, Sport, Stress, Adaptation Olympic Sport and Sport For All, 95-96, 16-18 November, Sofia, Bulgaria, 2006.

B40. Gençay, S., Karaküçük, S. & Gürbüz, B.“An Examination of Sport Supporters Behaviour of University Students”,4th International Scientific Congress, Sport, Stress, Adaptation Olympic Sport and Sport For All, 114, 16-18 November, Sofia, Bulgaria, 2006.

B41. Karaküçük, S., & Gürbüz, B.“The Reliability and Validity of the Turkish Version of “Leisure Constraints Questionnaire”, 9th International Sport Sciences Congress, 1149, 3-5 November, Muğla, Turkey, 2006.

B42. Gürbüz, B., Aşçı, F. H. & Çelebi, M. “The Reliability and Validity of the Turkish Version of the “Recreational Exercise Motivation Measure”, 9th International Sport Sciences Congress, 1044, 3-5 November, Muğla, Turkey, 2006.

B43. Gürbüz, B., Güngörmüş, A. H., & Yenel, F. “Evaluation of the Psychometric Properties of “Leadership Scale for Sports: Athlete’s Perception of Coach’s Behavior”,9th International Sport Sciences Congress, 1043, 3-5 November, Muğla, Turkey, 2006.

B44. Gürbüz, B., & Aşçı, F. H. “Evaluation of the Psychometric Properties of “Exercise Dependence Scale-21” for Exercise Participants: A Preliminary Study in Turkey”, 46th ICHPER-SD Anniversary World Congress, 231-233, 9-13 November, İstanbul, Turkey, 2005.

B45. Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam, T. C. E. “Comparisons of Members’ Expectations and Perceptions of Service Quality in Health-Fitness Clubs with respect to Demographic Variables”,10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sport Sciences Congress, 52,Antalya Turkey, 2004.

B46. Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam, T. C. E. “The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Service Quality Assessment Scale”,19th Conference of the North American Society for Sport Management, 206, Atlanta, Georgia, 2004.

Ulusal Makaleler

D1. Mutlu, İ., Yılmaz, B., Güngörmüş, H. A., Sevindi, T. & Gürbüz, B.“Bireyleri Rekreasyonel Amaçlı Egzersize Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması”,Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 54-61 (2011).

D2. Akgül, M. B., Sarol, H. & Gürbüz, B.“Rekreasyonel Amaçlı Hizmet Veren Spor İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (3), 33-39 (2009).

D3. Demirel, M., Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Çevreye Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi ve Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (2), 47-50 (2009).

D4. Taşkıran, E., Yenel, F. & Gürbüz, B.“Danstaki Etik Değerler Ölçeği”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 11-16 (2009).

D5. Güngörmüş, H. A., Gürbüz, B. & Yenel, F. “Spor İçin Liderlik Ölçeğinin Sporcuların Antrenörün Davranışlarını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 16-22 (2008).

D6. Gürbüz, B. & Karaküçük, S. “Boş Zaman Engelleri Ölçeği-28 : Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,12 (1), 3-10   (2008).

D7. Gürbüz, B., & Aşçı, F. H. “Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21’ in Egzersiz Katılımcıları İçin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi -Ön Çalışma-“, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (2), 3-10(2006).

D8. Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam, T. C. Eddie. “The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Service Quality Assessment Scale”, Education and Science, 30 (38), 70-77 (2005).

Ulusal Bildiriler

E1. Gürbüz, B. Öncü, E. & Emir, E. “Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması “ III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 182-187, 5-7 Kasım, Eskişehir, Türkiye, 2015.

E2. Gürbüz, B. Çimen, Z. & Aydın, İ. “Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması “ III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 290-294, 5-7 Kasım,  Eskişehir, Türkiye, 2015.

E3. Korur, E. N., Kara, F. M., Öncü, E. & Gürbüz, B. “Gençlerin Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 233-238, 31 Ekim – 3 Kasım,  Aydın, Türkiye, 2013.

E4. Kara, F. M., Emir, E., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Serbest Zamanın Anlamı: Yetişkin Bireyler Örneği“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 21-27, 31 Ekim – 3 Kasım,  Aydın, Türkiye, 2013.

E5. Küçükkılıç, S., Lakot, K., Gürbüz, B. & Öncü, E. “Rekreasyon Tatminİ ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 401-407, 31 Ekim – 3 Kasım,  Aydın, Türkiye, 2013.

E6. Lakot, K., Korur, E. N., Öncü, E. & Gürbüz, B.  “Bireyler Rekreatif Aktivitelere Neden Katılmazlar? Akademisyenler Örneği“ II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 352-358, 31 Ekim – 3 Kasım,  Aydın, Türkiye, 2013.

E7. Demirel, M., Dumlu, Y., Gürbüz, B. & Balcı, V. “Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi”, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 600-607, 31 Ekim – 3 Kasım,  Aydın, Türkiye, 2013.

E8. Kaya, S. & Gürbüz, B. “Genç Bireylerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Tutumları”, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 677-682, 31 Ekim – 3 Kasım 2013,  Aydın, Türkiye, 2013.

E9. Öztürk, P., Koca Arıtan, C. & Gürbüz, B. “Sosyal Fizik Kaygı ve Rekreasyonel Egzersize Güdülenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 604-610, 12-15 Nisan,  Antalya, Türkiye, 2012.

E10. Temir, Ö. & Gürbüz, B.“Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Önündeki Engellerin İncelenmesi” I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 1040-1045, 12-15 Nisan,  Antalya, Türkiye, 2012.

E11. Gürbüz, B., Özdemir, A. S. & Karaküçük, S. “Üniversite Öğrencileri İçin Boş Zamanın Anlamı ve Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması”, Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık, İstanbul, Türkiye, 2007.

E12. Gürbüz, B., & Koçak, S. “Devlet ve Özel Sektörde Çalışan Antrenörlerin İş Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete ve İş Deneyimine Göre Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Uygulama”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 278-282, 10-11 Ekim Ankara, Türkiye, 2003.

E13. Gürbüz, B., Özkan, A., & Aşçı, F. H. “Genç Sporcuların Yarışma Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete ve Spor Deneyimine Göre Karşılaştırılması”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 453-455, 10-11 Ekim Ankara, Türkiye, 2003.

Kitaplar

F1. KARAKÜÇÜK, S., & GÜRBÜZ, B. (2007). “REKREASYON VE KENT(Lİ)LEŞME” GAZİ KİTABEVİ, ANKARA.   

Kitap Hakkında: Rekreasyon, kentleşme sürecinde bir İhtiyaç olarak ortaya çıkan, nitel, nicel ve çeşitlilik olarak kentsel ortamlarda varlığını hissettiren bir olgudur. Kentli-insan içinde bulunduğu çalışma, sosyal ve ekonomik ortamların sonucu daha fazla boş zaman ihtiyacı duymaktadır. Öncelikle kentsel yaşam sorunlarını gidermek İçin boş zamanlarını daha fazla artırmak ve istediği gibi değerlendirmek arzusundadır. Bu nedenle kentler sporun, açık kapalı alanlarda, bireysel takımsalveya diğer çeşitleriyle yapıldığı mekanları oluşturmaktadır. Turizm ise, kentli insanın uzun süreli boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Sanat ve diğer rekreasyonel etkinliklerin büyük çoğunluğu da kent merkezlidir.

Rekreasyonel yaşamın toplumsal yaygınlığı rekreasyonun sadece kent orijinli olmasıyla ilişkili değildir. Kentli insanın kentlileşmesi yani kente özgü yaşam biçimlerinin kentsel kültürün benimsenmesi- içselleştirilmesi. rekreasyonel yaşamın yaygınlaştırılmasında Öncelikli rol oynar. Zira kentlileşme eğitim ve kültür düzeyi yükselen düzenli iş yaşamına adım atmış, geleceğinden kaygı taşımayan bireylerle başlamaktadır. Bu süreçte bireyin boş zaman davranışları büyük önem taşır.

Rekreasyon ve kent(li)leşme; iki güncel konu, iki toplumsal sorun. Birbiriyle bütünleşen, birbirini etkileyen ve etkileşim içerisinde bulunan iki kavram. Toplumsal sorun olarak ele alındığında boş zamanların olumlu değerlendirilmesi yönünde, sosyo-demografik katmanlann yönlendirilmesi, aksi durumda boş zamanlarda a tipik- olumsuz davranışlara yönelim ve büyük sorunların ortaya çıkması. Bütün bunlar kenti eşme-kentlil eşme olgusu içinde yaşanabilecek önemli konular.

 


F2. ÇİMEN, Z., & GÜRBÜZ, B. (2007). “SPOR HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ” ALP YAYINEVİ, ANKARA,

Giriş: Global pazardaki rekabet ortamının her geçen gün artması ile birlikte kalite yönetimi ve müşteri odaklı stratejiler giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle, global ortamda rekabet etmek zorunda kalan pek çok işletme ve çalışan için “kalite” önemli bir kavram haline gelmiştir. Kalitenin bu kadar önem kazanması ile birlikte yöneticiler ve teorisyenler işletmelerin başarısı için yeni yönetim modelleri arayışına girmişlerdir. İşte bu ortamda, ortaya çıktığı ilk yıllarda anlaşılamayan ve çok fazla kabul görmeyen Toplam Kalite Yöntemi kısa bir dönem sonra oldukça popüler hale gelmiştir. Belki de, bu modelle ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta; modelin farklı adımlardan oluştuğu, bu adımlardan her birisinin en az diğeri kadar önemli olduğu ve bu adımların modelin tamamını meydana getirdiğidir. Modelin başarılı olmasında adımların büyük bir itina ile tamamlanması ve bir diğerine bu şekilde geçilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, her ne kadar “Toplam Kalite Yönetimi” kavramı bir bütün olarak ifade edilse de kavramı oluşturan kelimelerin sistem içinde ayrı ayrı önemi vardır.
Bu kitabın yazım aşamasından önce ve yazmaya başladıktan sonra, kitabın yazarları olarak bizler, kitabın boyutu, içeriği, bölümlerde yer alacak metinlerin detayı ve hangi konuların dahil edilebileceğine yönelik uzun süren tartışmalar yapmak zorunda kaldık. Bu çalışmanın “kimlere yönelik olacağı” konusu tartışmalarımızın odağını oluşturmaktaydı. Kitapta “pratik örneklerin” mi yoksa “teorik bilgilerin” mi ağırlıklı olarak ele alınacağı ise bir diğer önemli tartışma konusuydu. Çünkü imalat sektörü kaynaklı Toplam Kalite Yönetimi’nin genelde hizmetlere, özelde ise spor hizmetleri gibi bir alana uygulanması oldukça zor görünüyordu.

Ödüller

 • Ödüller :
  1. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014, Konya, “Differences in the Perception of Constraints and Motives on Leisure Time Exercise Participation” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü

   

  1. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, “Leisure Contraints Questionnaire: Testing the Construct Validity” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü

   

  1. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, Denizli, “An Examination of Attitudes toward the Leisure Activities: A Sample of Adults” İsimli Bildiri İle En İyi Poster Bildiri Ödülü

   

  1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya, “Sosyal Fizik Kaygı ve Rekreasyonel Egzersize Güdülenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” İsimli Bildiri ile En İyi Sözel Bildiri Ödülü

   

  1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya, “Rekreasyonel Aktivitelere Katılımın Önündeki Engellerin İncelenmesi” İsimli Bildiri ile En İyi Poster Bildiri Ödülü

   

  1. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya, “Leisure Attitude Scale: The Study of Reliability and Validity” İsimli Bildiri İle En İyi Sözel Bildiri Ödülü

Diğer

Uluslararası ve Ulusal Kongre, Sempozyum, Çalıştay Gibi Bir Toplantıda Davetli Konuşmacı Olmak

Ulusal

 1. Gürbüz, B. “Spor Bilimlerinde Güncel Araştırma Konuları-Rekreasyon”. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 14-16 Mayıs, 2015, Mersin, Türkiye.

 

YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde fiilen yapılan editörlük veya hakemlik

 2015- Croatian Journal of Education (SSCI), Hakemlik

2014- Education and Science (SSCI), Hakemlik

2013- Social Indicators Research Dergisi (SSCI), Hakemlik

2011- California Management Review (SSCI), Dergisi Hakemi

 

Ulusal hakemli dergilerde veya ulusal kongre yayınlarında fiilen yapılan editörlük veya hakemlik

2015- İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, Hakemlik/Yayın Kurulu

2012- Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Hakemlik/Yayın Kurulu

2010- Spor Bilimleri Dergisi-Hacettepe Üniversitesi-SBTYO, Hakemlik

2010- Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, Hakemlik

2009- Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi-Selçuk Üniversitesi, Dergisi Hakemi

2009- Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi-Niğde Üniversitesi, Dergisi Hakemi

 

Özgeçmiş PDF

Son Güncelleme: 28.04.2016